bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

БАН в медиите

 

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАРИАТ

тел: +359 2 979 31 57, +359 2 870 10 81; факс: +359 2 870 01 09

е-mail:micb@microbio.bas.bg

 

Весела Янкова - организатор, координатор човешки ресурси

тел: +359 2 979 31 57, +359 2 870 10 81

 е-mail: micb@microbio.bas.bg

 

 Крася Ненова - тeхнически организатор

тел: +359 2 979 31 24

 е-mail: k_nenova@microbio.bas.bg  

 

Иван Георгиев - специалист

тел: +359 2 979 31 24

 е-mail: kirkegork@abv.bg 

 

Нора  Тупареева- куриер,отговорник архив деловодство

тел: +359 2 979 31 24

 

 

 

ФИНАНСОВА СЛУЖБА

тел: +359 2 979  31 38,  факс: +359 2 870 01 09, +359 (0) 879 499 169

е-mail: schet@microbio.bas.bg 

 

Антоанета  Царева - главен счетоводител 

 тел: +359 2 979  31 38, +359 (0) 879 499 175

 е-mail: schet@microbio.bas.bg  

 

Стефка  Йонкова -  счетоводител

Снежанка Даскалова - счетоводител-касиер

Виолета  Манолова - счетоводител-началник склад

 

 

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

гл. асист. д-р Виолета Вълчева Информация и PR връзки

 тeл: +359 2 979 31 6

e-mail: violeta_valcheva@mail.bg

 

асист. д-р Яна Гочева PR  и консултант по национални и международни проекти

тeл: +359 2 979 63 56 

e-mail:  yana2712@gmail.com

 

доц. д-р Любка Думанова-Язаджиева PR специалист

тeл: +359 2 979 63 56 

e-mail: doumanova@microbio.bas.bg