bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

БАН в медиите

 

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАРИАТ

Тел: +359 2 979  31 57, Факс: +359 2 870 01 09

 

е-mail: micb@microbio.bas.bg

 


Координатор – Весела Янкова

 

 

Teхнически секретар – Крася Ненова

 

Секретар – Иван Георгиев

 

Куриер – Нора  Тупареева

 

Организатор кадри – Весела Янкова    

 

Тел. +359 2 979  31 57

 

Помощник-директор – инж. Евгения Минкова, каб.213

 

Тел. +359 2 979 31 78, +359 879 499 173

 

 

 

СЧЕТОВОДСТВО

Тел: +359 2 979  31 38, +359 2 870 10 81

 

Факс:+359 2 870 01 09

 

 

Главен счетоводител    Антоанета  Царева

 

 


 

Счетоводител-домакин Виолета  Манолова

 

Счетоводител Стефка  Йонкова

 

Счетоводител-касиер Снежанка Даскалова

 

 

 

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТАГл.  асистент д-р Виолета Вълчева, e-mail: violeta_valcheva@mail.bg

 

Teл: +359 2 979 31 68

 

Асистент д-р Лора Симеонова, e-mail:losimeonova@gmail.com

 

Teл: +359 2 979 31 94