bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

Откриване на лаборатория по „Ин витро цитотоксичност и сигнална трансдукция” към Департамент по инфекциoзна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

 

Награда на Фондация „Еврика” за постижения в науката

 

БАН в медиите

 

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

 

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на Образованието  и Науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission:
Horizon 2020

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

Награда на Фондация „Еврика” за постижения в науката

 

Фондация „Еврика” съвместно със Съюза на учените в България присъди награда за "Постижения в науката” през 2015 на Виктория Миланова от Института по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН, Департамен по имунология. Наградата е за дисертационния й труд на тема "Възпалителен и деструктивен потенциал на неутрофилите при артрит", разработен под ръководството на доц. д-р Петя Димитрова и защитен в Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН. В нейната дисертация Виктория Миланова показва, че при артрит неутрофилите в синовиалната течност и в кръвта придобиват специфичен фенотип, който e отговорен за развитието на сложни и многопластови процеси на костна деструкция. Нейните резултати са подходяща основа за разработването нови терапевтични подходи и критерии за диагностика на артрит.