bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

 

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧЕН

СЪВЕТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Доц- д-р Пенка Петрова - Департамент по Обща микробиология, Секция по Микробна генетика, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Доц. д-р Златка Алексиева Ръководител на Департамент по Обща микробиология, Ръководител на Секция по Микробна генетика, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

СЕКРЕТАР:

 

Доцент д-р Екатерина Крумова - Ръководител на Секция по Микология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

Чл.-кор. Христо Найденски, двмн – Директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, Ръководител на Департамент по Инфекциозна микробиология, Ръководител на Лаборатория по зоонози и бактериална вирулентност, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

Проф. Тодор Кантарджиев, дмн – Директор на Националния център по заразни и паразитни болести, София

 

Доцент д-р Aдриана Гущерова Департамент по Приложна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН


Проф. Мария Ангелова, дбн – Секция по Микология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

Проф. Атанас Павлов, дтн – Департамент по Приложна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

Проф. Нина Ивановска, дбн Департамент по Имунология, Ръководител на Лаборатория по Имуномодулатори, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

Доц.    Маргарита Камбурова, дбн – Департамент по Приложна микробиология, Ръководител на Лаборатория по екстремофилни бактерии, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН


Доц. Светла Данова, дбн - Департамент по Обща микробиология, Секция по Микробна генетика, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

Доц. д-р Евгения Василева - Тонкова – Департамент по Обща микробиология, Ръководител на Секция по Микробна биохимия, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

Доц. д-р Любка Думанова – Научен секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, Департамент по Вирусология, Ръководител на Лаборатория по вирусни протеини, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

Доц. д-р Стоян Шишков Биологически факултет, Софийски Университет- "Климент Охридски", София

 

Доц. д-р Андрей Чорбанов - Департамент по Имунология, Лаборатория по имунопатология и експериментална имунотерапия, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

Доц. д-р Анастас Пашов Департамент Имунология, ръководител  лаборатория по Имунопатология и експериментална имунотерапия, Институт по микробиология, "Стефан Ангелов", БАН

 

Доц. д-р Стоянка Стоицова – Департамент по Обща микробиология, Ръководител Секция по Морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

Доц. д-р Милен Георгиев – Департамент по Приложна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН


Доц. д-р Дора Бешкова- Департамент по Приложна микробиология,  Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

 

Доц- д-р Людмила Кабаиванова Ръководител на Департамент по Приложна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН