bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

 

Google

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ

 

Тел: +359 2 979  31 98

 

 

Специалист Наталия Георгиева

 

Лаборант Красимира Бешкова

 

 

 

ФЕРМЕНТАЦИОННА ЛАБОРАТОРИЯ

 

Тел: +359 2 979  31 87

 

 

Гл. асистент Спасен Василев

 

Спец. инж. Веселина Панкова

 

 

 

ВИВАРИУМ

 

Ръководител: Д-р Петя Стоянова

 

Тел: +359 2 979  31 66

 

 

Животногледачи:

 

Елени Димитрова

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

 

 

Системен администратор инж. Ивайло Георгиев

 

Teл: +359 2 979 31 46

 

Електротехник  Димитър Брайков

 

Teл: +359 2 979 31 96

 

Отговорник парен котелМилка Стоянчева

 

Teл: +359 2 979 31 92

 

Подготовка Работно облекло Цветанка Бечова

 

Teл: +359 2 979 31 41