bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна

библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИЛОЖНА МИКРОБИОЛОГИЯ


 

Ръководител:

Доцент д-р Людмила Кабаиванова

e-mail: lkabaivanova@yahoo.com

 Teл: (+359 2) 979 31 67ЛАБОРАТОРИИЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБЕН БИОСИНТЕЗ И ЕКОЛОГИЯ

 

Отговорник ръководител:  Асистент Лиляна Начева

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЕКСТРЕМОФИЛНИ БАКТЕРИИ

 

Ръководител: Доц. Маргарита Камбурова, дбн

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНИ БИОТЕХНОЛОГИИ

 

Ръководител: Проф. Атанас Павлов, дтн

 

 

РАБОТНА ГРУПА “МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ”

 

Ръководител: Доц. д-р Иван Симеонов