ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обща информация

Вътрешни правила за реда и възлагане на обществени поръчки

Обществени поръчки и обяви, открити през 2016 г.

Архив обществени поръчки:

 2016 г.

2015 г.

2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Агенция по Обществени поръчки

Министерство на Образованието  и Науката

Съюз на учените в България

Google

 

 

 

 

 

 

 

Обществени поръчки и обяви, открити през 2016 г.
 

Публични покани по Закона за обществени поръчки

Процедури по Закона за обществени поръчки

 

 

Обществени поръчки и обяви, открити през 2015 г.

Обява по ЗОП

 

Обществени поръчки и обяви, открити през 2014 г.