ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обща информация

Вътрешни правила за реда и възлагане на обществени поръчки

Архив обществени поръчки:

 2016 г.

2015 г.

2014 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Агенция по Обществени поръчки

Министерство на Образованието  и Науката

Съюз на учените в България

Google

 

 

 

 

 

 

Обществени поръчки и обяви, открити през 2017 г.
 

Обяви по Закона за обществени поръчки

Процедури по Закона за обществени поръчки

Информации по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

1. Документация
2. Информация за обява
3. Образец на обява
4. Образци на документи
5. Протокол
 
Договор №36
Договор №37
Договор №38
Договор №39