ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
СЕДМА НАЦИОНАЛНА            СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА  „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“
Обща информация за „За жените в науката”
Обява за търг за продажба на движими вещи

Протокол търг

Таблица търг

Институт по микробиология предлага

Съобщение от доцент д-р Радослав Абрашев

 

Съобщение от доцент д-р Дилнора Гулямова

Международна конференция по разнообразие и биотехнология на екстремофили  26-27 септември, 2016 г., София

Покана за фирми.pdf

Работна среща по патогени и безопастност на храните                    26-27 май, 2016 г., София

Регистрационен талон.doc

Програма.pdf

 

"Стратегия за управление на риска" на Институт по микробиология "Ст. Ангелов"

Втора международна научна конференция: Рационално Оползотворяване на Природни Продукти: от Растението до Фармацевтичната Лавица (ICNPU-2015)

9 Балкански Конгрес по Микробиология "Микробиология Балканика 2015", 22-24 Октомври, 2015, Солун, Гърция

Kаталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

Откриване на лаборатория по „Ин витро цитотоксичност и сигнална трансдукция” към Департамент по инфекциoзна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

Награда на Фондация „Еврика” за постижения в науката

EEA BG09 Проекти

БАН в медиите

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилници и отчети

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Министерство на Образованието  и Науката

Фонд Научни изследвания

Централна библиотека на БАН

Съюз на учените в България

European Comission:
Horizon 2020

Institut Pasteur

DKFZ

PubMed Cenral

EURAXESS

Scopus

Google

 

 

 

 

 

 

 

 февруари 2017 г.

Обща информация за „За жените в науката” 

www.forwomeninscience.com

 

"За жените в науката" е уникална програма на L'Oréal и UNESCO, създадена да отличава и насърчава жените учени по цял свят, които чрез работата си допринасят за развитието и прогреса на науката. Всяка година „За жените в науката” окуражава младите момичета в университета да развиват научния си потенциал, подкрепя жените при реализирането на научните им проекти и отдава заслуженото на внимание на постигнатите високи резултати от жени в област, в която те са слабо представени.

От основаването си през 1998 г. „За жените в науката“ е отличила над 2530 жени учени в 112 държави. Днес програмата се състои от Награди „За жените в науката“, Международни стипендии и Национални и регионални стипендии.

 

Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ в България

Програмата „За жените в науката“ стартира в България през 2010 г. в партньорство между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национална комисия за UNESCO в България и L'Oréal България. Стипендиите са предназначени за млади жени учени и имат за цел да подкрепят тяхната научно-изследователска кариера. От 2011 г. до 2013 г. програмата награждава по две жени учени в сферата на естествените науки със стипендии от по 5000 евро. От 2014 г. конкурсът предоставя още една стипендия и по този начин всяка година вече три българки учени получават средства, за да реализират своите научни проекти и амбиции да променят света.

 

Международни стипендии International Rising Talents на L'Oréal–UNESCO

Имаща за цел както да отличи постиженията на изтъкнати жени учени, така и да подкрепи научната кариера на млади и обещаващи изследователи, програмата на L'Oréal в партньорство с UNESCO създава Международните стипендии International Rising Talents, които се предоставят на 15 докторантки всяка година. Селектирани измежду всички 250 носителки на стипендиите, отпускани на национално ниво от L'Oréal и ЮНЕСКО по целия свят, тези млади изследователки са наистина бъдещето на науката. Талантливите носителки на международната стипендия получават допълнителна субсидия, благодарение на която научните им проекти стават по-забележими за международната научна общност.


Награди “
За жените в науката

Всяка година, от 1998 г. насам, Наградите се присъждат на 5 талантливи жени учени за техните значими открития в областта на естествените науки. Учени от цял свят са канени да номинират кандидатките, като победителките (Лауреати) се избират от независимо жури, председателствано от Нобелов лауреат. Блестящите и ангажирани в най-конкурентните научно-изследователски сфери Лауреати са едновременно пример за подражание за бъдещите поколения и живо доказателство за впечатляващия принос, който жените могат да имат за науката.

 

 

За допълнителна информация, моля, свържете се с M3 Communications Group, Inc., тел. 02/818 70 10, press@m3bg.com.

 

http://www.zajenitevnaukata.bg/          http://www.forwomeninscience.com/bg/manifesto

https://www.facebook.com/forwomeninscience/  https://www.youtube.com/user/forwomeninscience

 https://twitter.com/4womeninscience                                               http://discov-her.com/en