ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН обявява позиция за молекулярен биолог/Биотехнолог по проект №: 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България-PlantaSYST”, Фаза II

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН обявява позиция за молекулярен биолог/Биотехнолог по проект №: 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България-PlantaSYST”, Фаза II – PDF Формат