ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАБОЛОМИКА

СЪСТАВ:

Ръководител: Доцент д-р Милен Иванов Георгиев

Тел.: +359 898 556 356

E-mail: milengeorgiev@gbg.bg

Допълнителна информация

 

Гл. Асистент д-р Андрей Стоянов Марчев

Тел.: +359 898 360 609

E-mail: andrey.marchev@yahoo.com

Допълнителна информация

 

Докторант Кристиана Мирославова Амирова

Тел.: +359 2 642 430

E-mail: amirova357@gmail.com

Допълнителна информация

 

Докторант Мартина Стоянова Савова

Тел.: +359 2 642 430

E-mail: m.sav@abv.bg

Допълнителна информация

 

Технолог, биотех. синтез Иванка Костадинова Койчева

Тел.: +359 2 642 430

E-mail: vkoy4eva@abv.bg

Допълнителна информация

 

Технолог, биотех. синтез Живка Пенева Балчева-Сивенова

Тел.: +359 2 642 430

E-mail: sivenova_jivka@abv.bg

 

Технолог, биотех. синтез Сияна Миткова Василева

Тел.: +359 2 642 430

E-mail: siqna123vasileva@gmail.com

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ:

Проект PlantaSYST 739582: „Създаване на център по растителна системна биология и
биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“:

http://plantasyst.eu/

Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ):

https://cpsbb.eu/

Видео за ЦРСББ: http://plantasyst.eu/index.php/video