ОП – 3 /2019 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ОП – 3 / 2019 г. 

Доставка на химикали, среди, ензими, китове, рекативи, антитела, лабораторни изделия и консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “

 1. Решение
 2.  Обявление
 3. Документация
 4. Образци
 5. Образец ЕЕДОП док формат
 6. Образец ЕЕДОП зип формат
 7.  Документация док формат
 8. Протокол №1            качен на 15.07.2019 г. в 13.15 ч.
 9. Протокол №2          качен на 13/08/19 г. в 17.20 ч. 
 10. Съобщение за отваряне на ценови предложения
 11. Протокол №3          качен на 04/10/19 г. в 17.30 ч. 
 12. Доклад                       качен на 04/10/19 г. в 17.31 ч. 
 13. Решение  ОП3          качен на 04/10/19 г. в 17.32 ч. 
 14. Договор № 104 от 26.11.2019 г. – качен на 27.11.2019 г.
 15. Договор №105  от 26.11.2019 г. – качен на 27.11.2019 г.
 16. Договор № 118  от 02.12.2019 г.  – качен на 04.12.2019 г.
 17. Договор №126 от 09.12.2019 г. – качен на 11.12.2019 г.
 18. Договор № 128 от 11.12.2019 г. – качен на 13.12.2019 г.
 19. Договор № 129 от 11.12.2019 г. – качен на 13.12.2019 г.
 20. Договор № 130 от 11.12.2019 г. – качен на 13.12.2019 г.
 21. Договор № 131 от 11.12.2019 г. – качен на 13.12.2019 г.
 22. Договор № 132 от 11.12.2019 г. – качен на 13.12.2019 г.
 23. Договор № 133 от 11.12.2019 г. – качен на 13.12.2019 г.
 24. Договор № 154 от 11.12.2019 г. – качен на 13.12.2019 г.

Линк към преписка

Дата на създаване: 12.04.19 г.   17.30 ч.