ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАБОЛОМИКА

Ръководител: Проф. д-р Милен Георгиев

Тел.: +359 898 556 356

E-mail: milengeorgiev@gbg.bg

Допълнителна информация

СЪСТАВ:

Доц. д-р Андрей Марчев

Тел.: +359 898 360 609

E-mail: andrey.marchev@yahoo.com

Допълнителна информация

Гл. ас. д-р Лилия Михайлова

Тел: +359 899 514 113

Е-mail: vasileva.l.vl@gmail.com

Допълнителна инфорамция

Докторант Мартина Савова

Тел.: +359 32 642 430

E-mail: m.sav@abv.bg

Допълнителна информация

Молекулярен биолог – Моника Тодорова

Тел.: +359 889316144

E-mail: mntodorova@yahoo.com

Допълнителна информация

Асистент Иванка Койчева

Тел.: +359 32 642 430

E-mail: vkoy4eva@abv.bg

Допълнителна информация

Технолог, биотех. синтез Живка Балчева-Сивенова

Тел.: +359 32 642 430

E-mail: sivenova_jivka@abv.bg

Докторант Ива Стойкова

Тел.: +359 32 642 430

Е-mail: ivastoykova_af@mail.bg

Допълнителна информация

Технолог, биотех. синтез Бисер Бинев

Тел.: +359 32 642 430

Е-mail: b.binev@microbio.bas.bg

Молекулярен биолог – Апостол Апостолов

Тел.: +359 32 642 430

Е-mail: apostolov@microbio.bas.bg

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ:

.

 .

 .

 .

Проект PlantaSYST 739582: „Създаване на център по растителна системна биология и
биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“:

http://plantasyst.eu/

Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ):

https://cpsbb.eu/

Видео за ЦРСББ: http://plantasyst.eu/index.php/video