ennshapkabg

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Национален пресклуб на БТА, пресконференция на тема: 10-и юбилеен Балкански конгрес по микробиология, 16 – 18 ноември 2017 г., Парк хотел "Москва", София

 

Обява за търг за продажба на движими вещи

Протокол търг

Таблица търг

 

Microbiologia Balcanica 2017

 

ECOLOGICAL ENGINEERING AND ENVIRONMENT PROTECTION

Fifth International Conference "Ecological Engeneering and Evironment Protection" (EEEP2017)

June 5-7 2017, PLOVDIV, BULGARIA

 

SEVENTY YEARS THE STEPHAN ANGELOFF INSTITUTE OF MICROBIOLOGY - BAS March 14-15, 2017

 

 

International conference

DIVERSITY AND BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL OF EXTREMOPHILES

25-27 September,2016,Sofia

 

Workshop on Food-borne Pathogens and Food safety 26-27 May, 2016, Sofia

REGISTRATION FORM.docx

Programme.pdf

 

"Strategy for Risk Management" of the Stephan Angeloff Institute of Microbiology

 

Catalgog - Technologies, Analyses, Expertise (2014)

 

EEA BG09 Grants

 

2nd International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2015)

 

9th Balkan Congress of Microbiology (Microbiologia Balkanica 2015), 22-24 October, 2015, Thessaloniki, Greece

 

Scientific symposium "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" April 8-9, 2015

 

Pitagor 2012 awarded to Assoc. Prof. Andrey Tchorbanov from The Stephan Angeloff Institute of Microbiology

 

Meeting of the President of BAS prof. Nikola Sabotinov

with Dr. Mark Jouan from RIIP

 

Official ceremony of Academic degrees diploma awards

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

Процедури по закона за развитие на академичния състав в Република

 България

 

 

science daily

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVENTY YEARS THE STEPHAN ANGELOFF INSTITUTE OF MICROBIOLOGY - BAS, March 14-15, 2017

 

 

 

Bulgarian Academy of Sciences

 

Ministry of Education and Science

 

National Science Fund

 

Central Library of BAS

 

Union of Scientists in Bulgaria

 

European
Comission: Horizon 2020

 

Institut Pateur - FOR RESEARCH, FOR HEALTH, FOR OUR FUTURE

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

mail

 

 

 

 

 

  Начало на протестни действия

 

На 27.11.2017 г. Общото събрание на БАН прие следната декларация:


 

„Ние, учените от Българската академия на науките, оценяваме като ликвидационна бюджетната субсидия на БАН за 2018 г., приета на първо четене от Народното събрание на Република България. Българската академия на науките е основната и най-ефективната научна институция в страната. Нейното унищожаване ще има силно негативни последици върху развитието на България и региона.

 

С настоящото обръщение обявяваме началото на протестни действия, с които настояваме за спазване на европейските норми и на поетите от правителството национални ангажименти в областта на науката.

 

Призоваваме българската и европейската общественост за подкрепа!

 

"Като първа стъпка, на всички сгради на БАН ще бъдат спуснати черни знамена".

 

Учените от Института по микробиология „Стефан Ангелов" при БАН подкрепят гореспоменатата декларация и ще се включват във всички форми на протест.

 

Върху фасадата на 26-ти блок от комплекса на БАН вече е спуснат Черен флаг с надеждата, че при второто четене на бюджета за 2018 г. народните представители ще вземат по-отговорно решение относно бюджетната субсидия за БАН.

 

 

GMBDEPARTMENT OF GENERAL MICROBIOLOGY

 

Head: Assoc. Professor Zlatka Alexieva, PhD


 

 

APPDEPARTMENT OF APPLIED MICROBIOLOGY

 

Head: Assoc. Professor  Lyudmila Kabaivanova, PhD

 

 

 

INFDEPARTMENT OF INFECTIOUS MICROBIOLOGY

 

Prof. Hristo Najdenski, DVM, DSc

Corresponding Member of Bulgarian Academy of Sciences

 

 

 

VIRDEPARTMENT OF VIROLOGY

 

Responsible Head: Assistant Professor Ivanka Nikolova, PhD

 

 

 

IMMDEPARTMENT OF IMMUNOLOGY

 

Head: Associate Professor Andrey Tchorbanov, PhD

 

 

 

MYCSECTION OF MYCOLOGY

 

Head: Assoc. Professor Ekaterina Krumova, PhD

 

 

 

APLABORATORY CENTER PASTEUR

 

Head: Assist. Professor Peter Grozdanov, PhD