ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН обявява позиция за “Технически организатор” за нуждите на звено Секретариат – деловодство

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН обявява позиция за “Технически организатор” за нуждите на звено Секретариат – деловодство

Длъжност: Технически организатор, код по НКПД: 41102007 – 1 позиция

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – висше, бакалавър или магистър;

  • Професионален опит – над 1 година трудов стаж на същата или сходна позиция, а при липса на такъв – трудов договор със срок за изпитване до 6 месеца;

Отлична компютърна грамотност – MS Office: Word, Excel, Power Point;

Свободно владеене на английски език;

Умения за водене на бизнес кореспонденция;

Много добри организационни умения;

Инициативност и умения за приоритизация на задачи;

Умения за работа с офис техника .

Основни задължения включват:

Обработка, систематизиране и архивиране на документация;

Организация на срещи и водене на протокол;

Водене на кореспонденция;

Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване на работата в деловодството;

Изготвяне на справки и отчети.

Месторабота: гр. София

Заетост: Пълна (8 часов работен ден)

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление от кандидата за заемане на посочената длъжност (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“-БАН;

  2. Автобиография (CV европейски формат);

3. Диплома за завършено образование;

4. Документ, доказващ професионален опит;

5. Документ, доказващ владеенето на английски език.

Срок за подаване на документите: от 07.04.2022 г. до 07.05.2022 г., включително.

Документите за кандидатстване се приемат всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч. на адрес:

гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 26, ет.2, стая 218 – деловодство.

За допълнителна информация:

Весела Янкова, тел.: 02/979 31 57; email: micb@microbio.bas.bg

Всички кандидатури, ще бъдат разгледани конфиденциално съгласно спазване регулациите на закона на защита на личните данни. Покана за интервю, ще получат само одобрените по документи кандидати.