СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 09.10.2019 г.

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Ива Иванова Иванова на тема: Насочване на моделен антиген от грипен вирус към антиген-представящи клетки чрез генетично-конструирани химерни молекули. Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института. Автореферат на Ива Иванова Научно жури: Вътрешни членове: проф. дбн Нина Димитрова Ивановска доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов Външни членове: проф. д-р Радостина Ивайлова Александрова, ИЕМПАМ – БАН доц. д-р Иванка Георгиева Цачева, БФ, СУ проф. дмн Мария Християнова Николова, НЦЗПБ   РЕЦЕНЗИИ:  проф. дбн Нина Димитрова Ивановска  проф. д-р Радостина Ивайлова Александрова СТАНОВИЩА:  доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов - Председател на НЖ  доц. д-р Иванка Георгиева Цачева  проф. дмн Мария Християнова Николова
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Sofia

Acad. Georgi Bonchev street
blok. 26, Sofia, zip 1113

tel.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Plovdiv Branch

Cellular Biosystems Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: soc. Prof. Dr. Vasil Georgiev

Metabolomica Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Prof. Dr. Milen Georgiev

Veliko Tarnovo Branch

Laboratory “Ecology of pathogenic bacteria”
Veliko Tarnovo, zip 5002
78 Nikola Gabrovski Str., floor. 4
Manager: Ch. Assistant Professor Dr. Zvezdimira Tsvetanova

© Bulgarian Academy of Sciences.
  About us
History
Services

News
Structure
GOVERNING BODY 
SCIENTIFIC STAFF
SCIENTIFIC COUNCIL
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL
ADMINISTRATIVE BODY
LIBRARY
SERVICE UNITS

Projects
PASTEUR NETWORK
CONTACTS

         

  BG EN

Bulgarian Academy of Sciences Institut Pasteur