Services

Електронно-микроскопска обработка, наблюдение и описание на биологични проби в т. ч. ТЕМ и СЕМ.

Конфокална лазерно-сканираща микроскопия, обработка, наблюдение и описание на биологични проби (КЛСМ).
 

ЦЕНИ ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

 

ВИД ДЕЙНОСТ Времева тарифа или финален продукт ЦЕНА
1. Фиксиране, дехидриране и включване в смола на 1 проба биологичен материал 1 проба (включена в 3 отделни блокчета) 100 лв
2. Подготовка на ултратънки срези – изработване на пирамида от 1 блокче, рязане на ултрамикротом (3 мрежички) 3 бр. мрежички с ултратънки срези 100 лв
3. Подготовка на 10 мрежички, покрити с формвар 10 мрежички с формварово покритие 50
4. Контрастиране на проби от ултратънки срези или след накапване за негативен контраст 1 проба 20
5. Подготовка на материали за СЕМ – фиксиране, пост-фиксиране, дехидратиране 1 проба 50
6. Подготовка на материали за СЕМ – 1 проба монтирана върху носач и покрита със злато 1 проба 50 лв
7. Наблюдение на ТЕМ с негативи (ЕМ плаки 6х9) на клиента. Наблюдението се извършва от клиента в присъствие на техническо лице 1 час Служители на БАН – 50 лв
Външни – 65 лв
8. Проявяване на негативи – тарифата е валидна за минимум 10 плаки 1 плака 5 лв
9. Сканиране на електронно микроскопски негативи Файл за 1 негатив 10 лв
10. Анализ, документация и описание на ТЕМ или СЕМ  проби от биологичен материал Файл (описание на 1 проба /Word/ с илюстрации във формат jpg или tif) 70 лв
11.Наблюдение на проби на КЛСМ при режим епифлуоресценция 1 час, регистриране на файловете във формат jрeg, запис на диск Служители на БАН – 40 лв
Външни – 50 лв
12. Наблюдение на КЛСМ при режим на конфокално сканиране 1 час; визуалните материали се регистрират като файлове (програма EZ-C1) и се презаписват в друг формат (bmp, jpeg, tiff и др.) Служители на БАН – 60 лв
Външни – 70 лв

 

Утвърдил: проф. Пенка Петрова, дн
Директор на Института по микробиология

Лице за контакти: доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева Тeл.:+359 2 979 31 59 E-mail: pauny@abv.bg

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Sofia

Acad. Georgi Bonchev street
blok. 26, Sofia, zip 1113

tel.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Plovdiv Branch

Cellular Biosystems Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: soc. Prof. Dr. Vasil Georgiev

Metabolomica Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Prof. Dr. Milen Georgiev

Veliko Tarnovo Branch

Laboratory “Ecology of pathogenic bacteria”
Veliko Tarnovo, zip 5002
78 Nikola Gabrovski Str., floor. 4
Manager: Ch. Assistant Professor Dr. Zvezdimira Tsvetanova

© Bulgarian Academy of Sciences.
  About us
History
Services

News
Structure
GOVERNING BODY 
SCIENTIFIC STAFF
SCIENTIFIC COUNCIL
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL
ADMINISTRATIVE BODY
LIBRARY
SERVICE UNITS

Projects
PASTEUR NETWORK
CONTACTS

         

  BG EN

Bulgarian Academy of Sciences Institut Pasteur