Services

Електронно-микроскопска обработка, наблюдение и описание на биологични проби в т. ч. ТЕМ и СЕМ.

Конфокална лазерно-сканираща микроскопия, обработка, наблюдение и описание на биологични проби (КЛСМ).
 

ЦЕНИ ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

 

ВИД ДЕЙНОСТ Времева тарифа или финален продукт ЦЕНА
1. Фиксиране, дехидриране и включване в смола на 1 проба биологичен материал 1 проба (включена в 3 отделни блокчета) 100 лв
2. Подготовка на ултратънки срези – изработване на пирамида от 1 блокче, рязане на ултрамикротом (3 мрежички) 3 бр. мрежички с ултратънки срези 100 лв
3. Подготовка на 10 мрежички, покрити с формвар 10 мрежички с формварово покритие 50
4. Контрастиране на проби от ултратънки срези или след накапване за негативен контраст 1 проба 20
5. Подготовка на материали за СЕМ – фиксиране, пост-фиксиране, дехидратиране 1 проба 50
6. Подготовка на материали за СЕМ – 1 проба монтирана върху носач и покрита със злато 1 проба 50 лв
7. Наблюдение на ТЕМ с негативи (ЕМ плаки 6х9) на клиента. Наблюдението се извършва от клиента в присъствие на техническо лице 1 час Служители на БАН – 50 лв
Външни – 65 лв
8. Проявяване на негативи – тарифата е валидна за минимум 10 плаки 1 плака 5 лв
9. Сканиране на електронно микроскопски негативи Файл за 1 негатив 10 лв
10. Анализ, документация и описание на ТЕМ или СЕМ  проби от биологичен материал Файл (описание на 1 проба /Word/ с илюстрации във формат jpg или tif) 70 лв
11.Наблюдение на проби на КЛСМ при режим епифлуоресценция 1 час, регистриране на файловете във формат jрeg, запис на диск Служители на БАН – 40 лв
Външни – 50 лв
12. Наблюдение на КЛСМ при режим на конфокално сканиране 1 час; визуалните материали се регистрират като файлове (програма EZ-C1) и се презаписват в друг формат (bmp, jpeg, tiff и др.) Служители на БАН – 60 лв
Външни – 70 лв

 

Утвърдил: проф. Пенка Петрова, дн
Директор на Института по микробиология

Лице за контакти: доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева Тeл.:+359 2 979 31 59 E-mail: pauny@abv.bg

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Sofia

Acad. Georgi Bonchev street
blok. 26, Sofia, zip 1113

tel.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Plovdiv Branch

Cellular Biosystems Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Assoc. Prof. Vasil Georgiev, PhD

Metabolomics Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Prof. Milen Georgiev, PhD

Veliko Tarnovo Branch

Laboratory “Ecology of pathogenic bacteria”
Veliko Tarnovo, zip 5002
78 Nikola Gabrovski Str., floor. 4
Manager: Assist. Prof. Zvezdimira Tsvetanova, PhD

© Bulgarian Academy of Sciences.
  About us
History
Services

News
Structure
GOVERNING BODY 
SCIENTIFIC STAFF
SCIENTIFIC COUNCIL
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL
ADMINISTRATIVE BODY
LIBRARY
SERVICE UNITS

Projects & Annual Reports
PASTEUR NETWORK
CONTACTS

         

  BG EN

Bulgarian Academy of Sciences Institut Pasteur