СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 30.01.2020 г.

На 14.02.2020 г. (петък) от 14.30 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Илиян Константинов Манойлов на тема: Специфична терапия на автоимунен диабет при миши и хуманизирани модели. Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института. Автореферат на Илиян Манойлов Научно жури: Вътрешни членове: доц. д-р Анастас Димитров Пашов доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов Външни членове: проф. дмн Доброслав Станимиров Кюркчиев– МУ, София доц. д-р Александър Димитров Шинков – МУ, София проф. дхн Ирини Атанас Дойчинова– МУ, София   РЕЦЕНЗИИ: доц. д-р Анастас Димитров Пашов - Председател на НЖ проф. дмн Доброслав Станимиров Кюркчиев СТАНОВИЩА: доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов доц. д-р Александър Димитров Шинков проф. дхн Ирини Атанас Дойчинова
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Sofia

Acad. Georgi Bonchev street
blok. 26, Sofia, zip 1113

tel.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Plovdiv Branch

Cellular Biosystems Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Assoc. Prof. Vasil Georgiev, PhD

Metabolomics Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Prof. Milen Georgiev, PhD

Veliko Tarnovo Branch

Laboratory “Ecology of pathogenic bacteria”
Veliko Tarnovo, zip 5002
78 Nikola Gabrovski Str., floor. 4
Manager: Assist. Prof. Zvezdimira Tsvetanova, PhD

© Bulgarian Academy of Sciences.
  About us
History
Services

News
Structure
GOVERNING BODY 
SCIENTIFIC STAFF
SCIENTIFIC COUNCIL
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL
ADMINISTRATIVE BODY
LIBRARY
SERVICE UNITS

Projects & Annual Reports
PASTEUR NETWORK
CONTACTS

         

  BG EN

Bulgarian Academy of Sciences Institut Pasteur