СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ на 05.07.2021 г.

На 05.07.2021 г. (понеделник) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Николета Иванова Ботева на тема: „Разнообразие и биотехнологичен потенциал на термофилни микроорганизми от български горещи извори ”.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Николета Ботева

Научно жури:

Вътрешни членове:

Проф. Светла Трифонова Данова, дн       

Проф. Маргарита Стоянова Камбурова, дн

Външни членове:

Проф. Искра Витанова Иванова, дн - БФ, СУ „Кл. Охридски“

Проф. Калоян Кирилов Петров, дн - ИИХ, БАН

Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев – ПУ „Паисий Хилендарски“

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. Светла Трифонова Данова, дн – български, English; - Председател

Проф. Искра Витанова Иванова, дн – български, English;  

СТАНОВИЩА:

 Проф. Маргарита Стоянова Камбурова, дн – български, English;  

 Проф. Калоян Кирилов Петров, дн – български, English;  

 Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев – български, English;  

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Sofia

Acad. Georgi Bonchev street
blok. 26, Sofia, zip 1113

tel.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Plovdiv Branch

Cellular Biosystems Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Assoc. Prof. Vasil Georgiev, PhD

Metabolomics Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Prof. Milen Georgiev, PhD

Veliko Tarnovo Branch

Laboratory “Ecology of pathogenic bacteria”
Veliko Tarnovo, zip 5002
78 Nikola Gabrovski Str., floor. 4
Manager: Assist. Prof. Zvezdimira Tsvetanova, PhD

© Bulgarian Academy of Sciences.
  About us
History
Services

News
Structure
GOVERNING BODY 
SCIENTIFIC STAFF
SCIENTIFIC COUNCIL
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL
ADMINISTRATIVE BODY
LIBRARY
SERVICE UNITS

Projects & Annual Reports
PASTEUR NETWORK
CONTACTS

         

  BG EN

Bulgarian Academy of Sciences Institut Pasteur