Публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Петрова на 27.03.2020 г.

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН ще проведе на 27.03.2020 г. от 13 ч. в заседателна зала на Института, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 26, публична защита на дисертационния труд “Молекулярно-биологични изследвания на нови бактериални гликозид-хидролази с промишлено приложение” за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Младенова Петрова. Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института. Автореферат на Пенка Петрова Научно жури: Вътрешни членове: Доц. д-р Милен Георгиев Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова Външни членове: Проф. д-р Румяна Миронова (ИМБ, БАН) Проф. д-р Пенка Мончева (СУ, БФ) Проф. д-р Иван Атанасов, дбн (Агробиоинститут) Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева, дбн (СУ, БФ) Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн (НЦЗПБ) РЕЦЕНЗИИ: Проф. д-р Румяна Миронова Проф. д-р Румяна Миронова ENG Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева, дбн Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева, дбн ENG Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн ENG СТАНОВИЩА: Доц. д-р Милен Георгиев Доц. д-р Милен Георгиев ENG Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова – Председател на НЖ Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова ENG Проф. д-р Пенка Мончева Проф. д-р Пенка Мончева ENG Проф. д-р Иван Атанасов, дбн Проф. д-р Иван Атанасов, дбн ENG

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Sofia

Acad. Georgi Bonchev street
blok. 26, Sofia, zip 1113

tel.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Plovdiv Branch

Cellular Biosystems Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: soc. Prof. Dr. Vasil Georgiev

Metabolomica Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Prof. Dr. Milen Georgiev

Veliko Tarnovo Branch

Laboratory “Ecology of pathogenic bacteria”
Veliko Tarnovo, zip 5002
78 Nikola Gabrovski Str., floor. 4
Manager: Ch. Assistant Professor Dr. Zvezdimira Tsvetanova

© Bulgarian Academy of Sciences.
  About us
History
Services

News
Structure
GOVERNING BODY 
SCIENTIFIC STAFF
SCIENTIFIC COUNCIL
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL
ADMINISTRATIVE BODY
LIBRARY
SERVICE UNITS

Projects
PASTEUR NETWORK
CONTACTS

         

  BG EN

Bulgarian Academy of Sciences Institut Pasteur