Конкурс (ДВ бр.20/09.03.2021 г.) за доцент в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност: Имунология с единствен кандидат

Конкурс (ДВ бр.20/09.03.2021 г.) за доцент в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност: Имунология с единствен кандидат

  • гл. ас. д-р Николина Михайлова Михайлова

Автореферат на дисертация

Резюмета на научни публикации - български и английски

Рецензии и становища:

Рецензия от проф. Нина Ивановска, дн - български, English; Председател

Рецензия от проф. д-р Радостина Александрова - български, English;

Становище от доц. д-р Петя Димитрова - български, English;

Становище от проф. д-р Доброслав Кюркчиев - български, English;

Становище от доц. д-р Таня Димова - български, English;

Становище от проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дн - български, English;

Становище от доц. д-р Иванка Цачева - български, English;

Заседанието на Научното жури ще се състои на 26 юли 2021 г. от 11:00 часа в залата на Института.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Sofia

Acad. Georgi Bonchev street
blok. 26, Sofia, zip 1113

tel.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Plovdiv Branch

Cellular Biosystems Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: soc. Prof. Dr. Vasil Georgiev

Metabolomica Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Prof. Dr. Milen Georgiev

Veliko Tarnovo Branch

Laboratory “Ecology of pathogenic bacteria”
Veliko Tarnovo, zip 5002
78 Nikola Gabrovski Str., floor. 4
Manager: Ch. Assistant Professor Dr. Zvezdimira Tsvetanova

© Bulgarian Academy of Sciences.
  About us
History
Services

News
Structure
GOVERNING BODY 
SCIENTIFIC STAFF
SCIENTIFIC COUNCIL
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL
ADMINISTRATIVE BODY
LIBRARY
SERVICE UNITS

Projects
PASTEUR NETWORK
CONTACTS

         

  BG EN

Bulgarian Academy of Sciences Institut Pasteur