ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНА ИМУНОЛОГИЯ И ВЪЗПАЛЕНИЕ

Ръководител: Проф. Нина Ивановска, дбн

E-mail: nina@microbio.bas.bg

 
СЪСТАВ:
Гл. ас. д-р Валерия Гюрковска E-mail: vali_lqs@yahoo.com   Гл. ас. д-р Цветанка Стефанова E-mail: tsvetankastefanova@yahoo.com   Петя Стоянова, ветеринарен лекар, ръководител вивариум  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

Candida albicans инфекции, Ревматоиден артрит, Остеоартрит, Система на комплемента.

 
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ:
Въведени са експериментални модели на ревматоиден артрит и остеоартрит, които осигуряват платформа за изучаване на патогенезата на ставните заболявания и са подходящи за предклинично оценяване на потенциални анти-артритни агенти. Изследванията обхващат две направления: 1) изучаване ролята на ключови сигнални пътища при остри и хронични възпаления, и 2) търсене на нови подходи за диагностика, превенция и лечение на заболявания свързани с хиперимунен отговор. За първи път е посочена връзката между механизмите на вродения имунитет (системата на комплемента) и процесите на ставно увреждане и е предложен in vitro модел за генериране на клетки от скелетната система с потенциал за костна деструкция. С приложно значение са резултатите получени при пациенти с артроза, които са предпоставка за идентифициране на биохимични маркери, характерни за активен и неактивен артритен процес. За първи път прецизно е изследван механизма на действие на торозин киназния инхибитор тирфостин AG 490 при остеоартритна патология.  
ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ:
 1. Супресията на функционалната активност на системата на комплемента като превантивен и прогностичен подход при експериментален ревматоиден артрит. Ръководител: Асистент Петя Ганова, д-р. № ДФНП-17-40, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г.
 2. Експериментален остеоартрит и взаимовръзка с яйчниковата функция: влияние на естрадиол и фоликулостимулиращ хормон. 2018-2020. Ръководител: Проф. Нина Ивановска, дбн. № ДН 13/6 ФНИ.
 3. Механизми на действие на TNF-апоптоза-индуциращ лиганд (TRAIL) в развитието на сепсис и при синдром на множествена органна дисфункция (МОД). 2017-2019, Ръководител: гл. ас. д-р Валерия Гюрковска, ФНИ
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 • Ganova, P, Gyurkovska, V, Belenska-Todorova, L, Ivanovska, N. Potential Targets of Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis. In: Treatment Options for Rheumatoid Arthritis, 1, Chapter 3, Avid Science, 2018, 43, 1-44.
 • Ganova, P, Gyurkovska, V, Belenska-Todorova, Ivanovska, N. Functional complement activity is decisive for the development of chronic synovitis. Immunology Letters, 2017, 190, 213-220. ISI IF:2.68
 • Ganova, P, Belenska-Todorova, Docheva, Ts, Ivanovska, N. Berberine Prevents Bone and Cartilage Destruction and Influences Cell Senescence in Experimental Arthritis. Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences, 2017, 15, 3, 1-8.
 • Ganova, P, Gyurkovska, V, Doncheva, Ts, Ivanovska, N. Isoquinoline alkaloid berberine acts as an inhibitor of osteoclast differentiation. Journal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences, 2017, 11, 4, 131-141.
 • Ganova, P, Gyurkovska, P, Ivanovska, N. Osteoclast formation is delayed in the absence of functional complement actity in a model of rheumatoid arthrits. In: Osteoclasts: Cell Biology, Functions and Related Diseases, Nova Publishing, 2016, ISBN:978-1-63483-927-3, 32, 9-41.
 • Gyurkovska, V, Ivanovska N. Distinct roles of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) in viral and bacterial infections: from pathogenesis to pathogen clearance. Inflammation Research, 65, 6, 2016, 427-437. ISI IF:2.54
 • Gyurkovska, V., Ganova, P., Ivanovska, N. Osteoclast formation is delayed in the absence of functional complement activity in a model of rheumatoid arthritis. In: Osteoclasts: Cell Biology, Functions and Related Diseases. Nova Publishing, 2015, ISBN: 978-1-63483-927-3, 9-41.
 • Gyurkovska, V, Ivanovska N. Tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG490 reduces liver injury in LPS-induced shock. European Journal of Pharmacology, 751, 2015, 118-126. ISI IF:2.70
 • Gyurkovska, V, Philipov S, Kostova N, Ivanovska N. Acetylated derivative of glaucine inhibits joint inflammation in collagenase-induced arthritis. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 37(1), 2015, 56-62. ISI IF:1.10
 • Belenska-Todorova, L, Gyurkovska V, Ivanovska N. How complement activation influences the development of chronic synovitis in a model of rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology, 45 (1), 2015, 13-22. ISI IF:2.50
 • Gyurkovska, V, Stefanova T, Dimitrova P, Danova S, Tropcheva R, Ivanovska N. Tyrosine kinase inhibitor Tyrphostin AG490 retards chronic joint inflammation in mice. Inflammation, 37, 2014, 995-1005. ISI IF:2.45
 • Gyurkovska, V, Dimitrova P, Ivanovska N. Tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG490 inhibits osteoclast differentiation in collagenase-induced osteoarthritis. Еuropean Journal of Inflammation, 12, 2014, 329-340. ISI IF:1.50
 • Dimitrova, P, Danova S, Ivanovska N. Pro-inflammatory action of Candida albicans DNA in zymosan-induced arthritis. Inflammation Research, 61(6), 2012, 649-656. ISI IF:2.55
 • Petya Dimitrova, Nina Ivanovska, Lyudmila Belenska, Viktoriya Milanova, Wilhelm Schwaeble, and Cordula Stover. (2012) Abrogated RANKL expression in properdin-deficient mice is associated with better outcome from collagen-antibody induced arthritis. Arthritis Research and Therapy. 14, 2012, R173. ISI IF:4.30
 • Dimitrova, P., Ivanovska, N. How important are innate immunity cells in osteoarthritis pathology. In: Osteoarthritis. Principles of Osteoarthritis- Its Definition, Character, Derivation and Modality-Related Recognition, InTech, 2012, ISBN: 978-953-51-0063-DOI: 10.5772/1487, 519-544.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Sofia

Acad. Georgi Bonchev street
blok. 26, Sofia, zip 1113

tel.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Plovdiv Branch

Cellular Biosystems Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: soc. Prof. Dr. Vasil Georgiev

Metabolomica Laboratory
Plovdiv, zip 4000
139, Ruski blvd.
Manager: Prof. Dr. Milen Georgiev

Veliko Tarnovo Branch

Laboratory “Ecology of pathogenic bacteria”
Veliko Tarnovo, zip 5002
78 Nikola Gabrovski Str., floor. 4
Manager: Ch. Assistant Professor Dr. Zvezdimira Tsvetanova

© Bulgarian Academy of Sciences.
  About us
History
Services

News
Structure
GOVERNING BODY 
SCIENTIFIC STAFF
SCIENTIFIC COUNCIL
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL
ADMINISTRATIVE BODY
LIBRARY
SERVICE UNITS

Projects
PASTEUR NETWORK
CONTACTS

         

  BG EN

Bulgarian Academy of Sciences Institut Pasteur