НАУЧНИ ЗВЕНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Доц. д-р Пенка Петрова

 

ДЕПАРТАМЕНТ БИОТЕХНОЛОГИЯ

Ръководител: Доц. д-р Людмила Кабаиванова

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФЕКЦИОЗНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Чл.-кор. Христо Найденски, двмн

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВИРУСОЛОГИЯ

Ръководител: Доц. д-р Иванка Николова

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУНОЛОГИЯ

Ръководител: Доц. д-р Андрей Чорбанов

 

ДЕПАРТАМЕНТ МИКОЛОГИЯ

Ръководител: Доц. д-р Екатерина Крумова

 

ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР ПАСТЬОР

Ръководител: Гл. ас. д-р Петър Грозданов