Обща информация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

А

ИНСТИТУТЪТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН – София е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

 

По силата на чл. 8, ал. 2 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН – София се извършват от Директора на ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН– София.

 

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН – София можете да получите от следните длъжностни лица:

 

Доц. Любка Думанова – Отговорник за обществени поръчки по ЗОП, тел. 979 63 56

Иван Георгиев – Контактно лице и технически сътрудник, тел. 979 31 24

Антоанета Царева- Главен счетоводител, тел. 979 31 38

 

Данни за кореспонденция с ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов”– София във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1113, ул.“ Акад. Георги Бончев“, бл. 26

Електронна поща: micb@microbio.bas.bg

Официална страница на ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов”– София в интернет: http://www.microbio.bas.bg/

 

Работно време: 8:40 – 16:30 ч.