СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 11.02.2020 г.

На 27.02.2020  г. (четвъртък) от 11.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Ирина Вадим Лазаркевич на тема: “Антимикробен потенциал на синтетични аналози на биологично активни вещества и комбинираното им действие с рамнолипид-биосърфактант”

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 30.01.2020 г.

На 14.02.2020 г. (петък) от 14.30 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Илиян Константинов Манойлов на тема: Специфична терапия на автоимунен диабет при миши и хуманизирани модели.

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 09.10.2019 г.

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Ива Иванова Иванова на тема: Насочване на моделен антиген от грипен вирус към антиген-представящи клетки чрез генетично-конструирани химерни молекули.

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 01.07.2019 г.

На 16.07.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Иво Тодоров Ганчев на тема: „Ко-агрегация между щамове Bacillus subtilis и Escherichia coli K-12 и образуване на смесени биофилми”.

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 14.06.2019 г.

На 02.07.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Аделина Маринова Стоянова на тема: “Високоефективна комбинация от анти-ентеровирусни инхибитори при експериментални инфекции с коксаки В вируси”.

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 14.06.2019 г.

На 02.07.2019 г. (вторник) от 11.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Людмила Людмилова Димитрова на тема: “Биологична активност на екстракти и съединения изолирани от Geum urbanum L.”.

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 27.05.2019 г.

На 11.06.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Ирина Маринова Готова на тема: “Проучване на имунорегулаторни свойства на млечнокисели бактерии и подбор на щамове за продукти със здравни ползи”

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 22.05.2019 г.

На 07.06.2019 г. (петък) от 11.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Катя Цветанова Стоянова (Литова) на тема: „Биодеградация на ароматни и полиароматни замърсители на околната среда от плесени, изолирани от Антарктически почви”.