Проект: BG16RFOP002-1.005-0150, „Иновации и развитие в Неофарм България ЕООД“

    

Проект: BG16RFOP002-1.005-0150, „Иновации и развитие в Неофарм България ЕООД “
Главна цел: Насърчаване на иновационната и научно-изследователската дейност в Неофарм България ЕООД

Бенефициент: Неофарм България ЕООД
Партньор: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – Българска Академия на Науките
Обща стойност: 436 038.00 лв., от които 320 514.70лв. безвъзмездна финансова  помощ, както следва  272 437.50 лв. европейско и  48 077.20 лв. национално съфинансиране.
Начало: 16.11.2018 г.
Край: 16.07.2020 г.