Галерия Д03-100

анаеробна система

електрофоретичен анализ

ферментационна лаборатория

Докторант Ботева в норвежката лаборатория

микробиологична лаборатория в БГ

пробовземане-проф. Биркеланд

отбиране на клонове

Международна конференция по разнообразие и биотехнология на екстремофили  26-27 септември, 2016 г., София