План за публичност

План за публичност:

  • С цел достигане на информацията до широката общественост се предвижда провеждането на две пресконференции с представители на медиите – първата ще бъде проведена при стартиране на проекта, на която ще се обяснят целите и задачите на проекта, при което ще бъде отбелязан източника на финансиране и ще се популяризират ЕЕА грантовете. Втората ще бъде проведена по време на Международен семинар, в който учени от всички поканени страни ще  споделят впечатленията си от изпълнението на проекта и от семинара, спонсорирани от ЕЕА програмата.
  • Проектът предполага организирането в София на Международен семинар, в който да участват водещи учени от голям брой страни според финансовите възможности на проекта. На този семинар ще бъде безусловно и видимо демонстрирана финансовата поддръжка на проекта от ЕЕА BG09 чрез включване логото на ЕЕА Програмата и индикация за финансирането, съобразени с Ръководството за комуникации и дизайн към програмата.
  • В уебсайта на Института по микробиология, БАН (www.microbio.bas.bg) ще бъде създадена страница, посветена на ЕЕА Програмата, в която ще се включва информация за:

(a)    целите на ползвателите на гранта, индикация за административните лица в Института, отговорни за публичност на резултатите и контактните лица

(b)   активностите по изпълнение на проекта от ЕЕА Програмата, постигнатите резултати, сътрудничеството с колектива от държавата донор, информация за работата на български млад учен в Норвежкия колектив, с ясно указание за механизма на спонсориране

(c)    ролята на държавата донор в изпълнението на проекта

(d)   информация за мерките за публичност, включваща научните активности и постигнатите резултати и приносът на финансирането от ЕЕА програмата

(e)    информация за пресконференциите с участието на пресата

(f)    информация за провеждането на Международен семинар, спонсориран от ЕЕА Програмата.

 

Информацията в Интернет страницата ще бъде обновявана на всеки четири месеца

  • В изпълнение на Плана за публичност се предвижда монтирането на билборд на входа на Института, указващ финансирането на проект по ЕЕА програмата.
  • Във всички публични материали като постери за участие в международни и национални конференции ще бъде включено логото на ЕЕА Програмата и индикация за финансирането. В научните публикации ще бъде изказвана благодарност за финансовата подкрепа на Програмата.