„Технологичен модел за микробно разграждане на целулозосъдържащи отпадъци в система за жизнеобезпечаване на пилотирани космически полети“

 

Договор No:4000126327/18/NL/SC

Главна целРазработване на лабораторен модел за анаеробна микробна деградация на богати на целулоза органични материали (хигиенни кърпи и растителни отпадъци) от гледна точка на бъдещо използване в животоподдържащи системи за пилотирани космически полети.

Бенефициент: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – Българска Академия на Науките

Партньор: Институт за космически изследвания и технологии – Българска Академия на Науките

Обща стойност: 99472,00 евро100% финансиране от Европейската космическа агенция

Начало: 09.01.2019 г.
Край: 09.06.2020 г.