Обяви по Закона за обществени поръчки

ОП – 4 / 2017 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов“-БАН

Дата на създаване: 15.12.2017 г.

 

ОП – 3 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, СРЕДИ, ЕНЗИМИ И КИТОВЕ, АНТИТЕЛА, ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ, СПЕЦИФИЧНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ  В  ТРИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 Дата на създаване: 24.10.2017 г.

 

ОП – 2 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА, АНТИТЕЛА, КИТОВЕ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА АНТИТЕЛА И МАРКИРАНИ АНТИТЕЛА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ДОСТАВКА НА ИМУНОЛОГИЧНИ И ЦИТОКИНОВИ КИТОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ”.

Дата на създаване: 29.03.2017 г.

 

ОП – 1 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, СРЕДИ, ЕНЗИМИ, СТАНДАРТИ, ЕТАНОЛ И МЕТАНОЛ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ  СРЕДИ И СЕРУМИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ДОСТАВКА НА ЕНЗИМИ И ЕНЗИМНИ ТЕСТОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ДОСТАВКА НА СТАНДАРТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „ДОСТАВКА НА ЕТАНОЛ” И ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ № 6 – „ДОСТАВКА НА МЕТАНОЛ”

Дата на създаване: 09.03.2017 г.