ОБЯВИ И ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2019 г.

ОП – 1 / 2019 г. „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ПРОФИЛАКТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ – ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН“

Дата на създаване: 01.04.19 г.   15.20 ч.

ОП – 2/ 2019 г. „ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” КЪМ БАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ»

Дата на създаване: 08.04.19 г.   17.30 ч.

ОП – 3 / 2019 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, СРЕДИ, ЕНЗИМИ, КИТОВЕ, РЕКАТИВИ, АНТИТЕЛА, ЛАБОРАТОРНИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, ПРАЙМЕРИ И ДРУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” КЪМ БАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ “

Дата на създаване: 12.04.19 г.   17.30 ч.

ОП-4/2019 г. (ОП-3/2019 г. – БАН) Открита процедура
по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП с предмет:“
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“

Дата на създаване:12.08.2019 г. в 17.30 ч.

Дата на създаване:22.10.2019 г. в 17.00 ч


Дата на създаване:23.12.2019 г. в 16.30 ч