ОП – 1 / 2019 г.

ОП – 1 / 2019 г. „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ПРОФИЛАКТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ – ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН“

 1. Решение
 2. Обявление
 3. Документация
 4.  Образци
 5. ЕЕДОП док формат
 6. ЕЕДОП зип формат
 7. Разяснение №307/15.04.2019 г.
 8. Разяснение №332/24.04.2019 г.
 9. Протокол по чл. 103 ,ал 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.7 ППЗОП  – качен на 07/06/19 г. в 15.00 ч.
 10. Протокол №2  – качен на 13/08/19 г. в 16.00 ч.
 11. Съобщение за отваряне на ценови предложения
 12. Протокол №3 качен на 17/09/19 г. в 17.30 ч
 13. Доклад №556 от 17.09.19 – качен на 17/09/19 г. в 17.30 ч
 14. Решение №РИ-ОП1-559 от 17.09.2019 г.-качено на 17/09/19 г. в 17.30 ч  Линк към преписка
 15. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
 16. Договор №103 от 26.11.2019 г. – качен на 28.11.2019 г.
 17. Договор №104 от 26.11.2019 г. – качен на 28.11.2019 г.
 18. Договор №105 от 26.11.2019 г. – качен на 28.11.2019 г.
 19. Договор №106 от 27.11.2019 г. – качен на 29.11.2019 г.
 20. Договор №107 от 27.11.2019 г. – качен на 29.11.2019 г.
 21. Договор №108 от 27.11.2019 г. – качен на 29.11.2019 г.
 22. Договор №116 от 27.11.2019 г. – качен на 29.11.2019 г.
 23. Договор №117 от 27.11.2019 г. – качен на 29.11.2019 г.
 24. Договор №109 от 28.11.2019 г. – качен на 30.11.2019 г.
 25. Договор №110 от 28.11.2019 г. – качен на 30.11.2019 г.
 26. Договор №112 от 29.11.2019 г. – качен на 01.12.2019 г.
 27. Договор №113 от 29.11.2019 г. – качен на 01.12.2019 г.
 28. Договор №114 от 29.11.2019 г. – качен на 01.12.2019 г.
 29. Договор №115 от 29.11.2019 г. – качен на 01.12.2019 г.
 30. Договор №119 от 29.11.2019 г. – качен на 01.12.2019 г.
 31. Договор №120 от 29.11.2019 г. – качен на 01.12.2019 г.
 32. Договор №121 от 29.11.2019 г. – качен на 01.12.2019 г.
 33. Договор №122 от 29.11.2019 г. – качен на 01.12.2019 г.
 34. Договор №123 от 29.11.2019 г. – качен на 01.12.2019 г.
 35. Договор №124 от 05.12.2019 г. – качен на 07.12.2019 г.
 36. Договор №125 от 05.12.2019 г. – качен на 07.12.2019 г.
 37. Изпълнен договор ОП-1-2019 Pидаком ОП 5качен на 15.07.2020 г.
 38. Изпълнен договор ОП-1-2019 АА Медикъл ОП 1качен на 15.07.2020 г.
 39. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 11качен на 15.07.2020 г.
 40. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 12качен на 15.07.2020 г.
 41. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 15качен на 15.07.2020 г.
 42. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 16качен на 15.07.2020 г.
 43. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 17качен на 15.07.2020 г.
 44. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 19качен на 15.07.2020 г.
 45. Изпълнен договор ОП-1-2019 Фот ОП 14качен на 15.07.2020 г.
 46. Изпълнен договор ОП-1-2019 Фот ОП 18качен на 15.07.2020 г.
 47. зпълнен договор ОП-1-2019 Диамед ОП 2 – качен на 26.2.2021 г.
 48. Изпълнен договор ОП-1-2019 Диамед ОП 3 качен на 26.2.2021 г.
 49. Изпълнен договор ОП-1-2019 ЕЛТА ОП 4качен на 26.2.2021 г.
 50. Изпълнен договор ОП-1-2019 ЕЛТА ОП 7качен на 26.2.2021 г.
 51. Изпълнен договор ОП-1-2019 ЕЛТА ОП 8качен на 26.2.2021 г.
 52. Изпълнен договор ОП-1-2019 ЕЛТА ОП 10качен на 26.2.2021 г.
 53. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 13 качен на 26.2.2021 г.
 54. Изпълнен договор ОП-1-2019 Софлаб ОП 6качен на 26.2.2021 г.

 

Дата на създаване: 01.04.2019 г.     15.20 ч.