ОП – 2 / 2019

ОП – 2/ 2019 г. „ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” КЪМ БАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ»

 1. Решение
 2.  Обявление
 3. Документация
 4. Образци
 5. Образец ЕЕДОП док формат
 6. Образец ЕЕДОП зип формат
 7.  Разяснение №324/22 от 04.2019 г.
 8. Протокол №1качен на 05.07.2019 г.   13.10 ч.
 9. Протокол №2 – качен на 01.10.2019 г.   16.30 ч.
 10. Отваряне на ценови оферти
 11. Протокол № 3 от работата на комисията  – качен на 31.10.2019 г.   17.10 ч.
 12. Доклад от работата на комисията – качен на 31.10.2019 г.   17.15 ч.
 13. Решение за избор на изпълнител – качен на 31.10.2019 г.   17.17ч.
 14. Обявление за възложена поръчка– качен на 09.03.2020 г.   13.10ч.
 15. Договор № 127 от 10.12.2019г. – качен на 11.12.2019 г.
 16. Договор № 134 от 12.12.2019г. – качен на 14.12.2019 г.
 17. Договор № 135 от 12.12.2019г. – качен на 14.12.2019 г.
 18. Договор № 136 от 12.12.2019г. – качен на 14.12.2019 г.
 19. Договор №137 от 13.12.2019 г. – качен на 15.12.2019 г.
 20. Договор№138 от 13.12.2019 г. – качен на 15.12.2019 г.
 21. Договор №139 от 13.12.2019 г. – качен на 15.12.2019 г.
 22. Договор №140 от 13.12.2019 г. – качен на 15.12.2019 г.
 23. Договор №141 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 24. Договор № 142 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 25. Договор № 143 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 26. Договор № 144 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 27. Договор №145 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 28. Договор №146 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 29. Договор №147 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 30. Договор №148 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 31. Договор №149 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 32. Договор№150 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 33. Договор №151 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.
 34. Договор №152 от 23.12.2019 г. – качен на 27.12.2019 г.

Линк към преписка

Дата на създаване: 08.04.19 г.   17.30 ч.