ОП – 4 / 2019 г.

ОП – 4/2019 г. (ОП-3/2019 г. – БАН) Открита процедура
по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП с предмет:“
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“

 1. Договор №102 от 05.08.2019 г.
 2. Приложения
  2.1. Декларация – Приложение №3
  2.2. Приложения 1 и 2 
  2.3. Приложение 4
  2.4. Приложение 16
 3. Обявление на поръчка за ел.енергия – 2019 г.- качен на 9.08.2019г.