ОП-2/2020 г.

ОП-2/2020 г. „Доставка на апаратура, необходима за нуждите на Институт по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти с четиридесет и шест обособени позиции

8. Разяснения – качен на 13.04.2020 г.
11. Отваряне на ценикачен на 27.11.2020 г.

16. Договор №204качен на  1.04.2021 г.

17. Договор №205качен на  1.04.2021 г.

18. Договор №206качен на  1.04.2021 г.

19. Договор №207качен на  1.04.2021 г.

20. Договор №208качен на  1.04.2021 г.

21. Договор №209качен на  1.04.2021 г.

22. Договор №210качен на  2.04.2021 г.

23. Договор №211качен на  2.04.2021 г.

24. Договор №212качен на  2.04.2021 г.

25. Договор №213качен на  2.04.2021 г.

26. Договор №214качен на  1.04.2021 г.

27. Договор №215качен на  2.04.2021 г.

28. Договор №216качен на  2.04.2021 г.

29. Договор №218качен на  8.04.2021 г.

30. Договор №219качен на  19.04.2021 г.

31. Договор №220качен на  19.04.2021 г.

32. Договор №221качен на  19.04.2021 г.

33. Договор №222качен на  19.04.2021 г.

34. Договор №223качен на  19.04.2021 г.

35. Договор №224качен на  19.04.2021 г.

36. Договор №225качен на  19.04.2021 г.

37. Договор №226качен на  23.04.2021 г.

38. Договор №227качен на 28.05.2021 г.

До всички заинтересовани лица, Възложителят съобщава, че на основание § 13, ал. 1 от ЗП на ЗИДЗМДВИП, срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата продължава да тече от 17.04.2020 г. и изтича на 27.04.2020 г. 
 
Удължава се срокът за подаване на офертите до 29.05.2020 г. 17:00 часа.
 
Максимален срок, през който оферентът е обвързан с офертата: 25.11.2020 г. , 00:00 часа.
 
Условия за отваряне на офертите: 02.06.2020 г. , 11:00 часа.

Линк към АОП

Дата на създаване: 20.03.2020 г.