ОП-3/2020 г.

ОП-3/2020 г. „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия, лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на 28 научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ, ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед” и други.

06.04.2020 г – Решение

06.04.2020 г – Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП – I етап

18.04.2020 г – Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП – II етап

06.04.2020 г – Обявление

07.04.2020 г – Документация

07.04.2020 г – Приложение 1 – Техническа спецификация

07.04.2020 г – Приложение 2 – Техническо предложение

07.04.2020 г – Приложение 3 – Ценово предложение

07.04.2020 г – Приложение 4 – Договор

07.04.2020 г – Приложение 5 – Опис

07.04.2020 г – еЕЕДОП

23.04.2020 г – Решение за прекратяване

08.05.2020 г – Обявление за прекратяване