ОП-6/2020г.

ОП-6/2020 –  „Доставка на апаратура, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти”

 1. Решениекачен на 11.06.2020г.
 2. Обявлениекачен на 11.06.2020г.
 3. Документация за участие – качен на 11.06.2020г.
 4. Образци на документи качен на 11.06.2020г.
 5. Проект на договор качен на 11.06.2020г.
 6. ЕЕДОПкачен на 11.06.2020г.
 7. Протокол-1 качен на 27.10.2020г.
 8. Протокол-2качен на 24.11.2020г.
 9. Съобщение за отваряне на ценикачен на 24.11.2020г.
 10. Протокол-3качен на 19.02.2021г.
 11. Докладкачен на 26.02.2021г.
 12. Решениекачен на 26.02.2021г.
 13. Договор №203 качен на 26.03.2021 г.
 14. Договор №217качен на 07.04.2021 г.

връзка към преписката в АОП:  http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831383133