ОП – 1 / 2018

ОП – 1 / 2018 „ДОСТАВКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН.”

1. Обява

2. Документация

3. Приложения.doc

4. Разяснения

4.1. Разяснение №153/12.03.2018 г.

5. Протокол 16/03/2018 г.

6. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по лотове № 2,3,4,6,7,8,9,11,12 и 13

7. Протокол от 10.04.2018 г.

8. Протокол от 05.06.2018 г.

9. Договор № 73 от 20.06.2018 г

10. Покана № 449/28.06.2018 г.

11. Покана № 453/28.06.2018 г.

13.Покана№ 454/28.06.2018 г.

14. Покана № 455/28.06.2018 г.

15. Договор №76 от 02.07.2018 г.

16.  Договор №77 от 06.07.2018 г.

17. Договор №78 от 11.07.2018 г.

18. Договор №79 от 11.07.2018 г.

19. Договор №80 от 11.07.2018 г.

20. Договор №81 от 11.07.2018 г.

21. Договор №82 от 11.07.2018 г.

22. Договор №83 от 11.07.2018 г.

23. Протокол от 23.07.2018 г.

24. Договор №85 от 02.08.2018 г.

25. Договор №87 от 31.08.2018 г.

26. Договор №88 от 31.08.2018 г.

27. Договор №89 от 31.08.2018 г.

Дата на създаване: 07.03.2018 г.