Публична покана по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ – етап 1

ДОГОВОР №29 ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ -ПРОЕКТИ ПО „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН”, ФИРМА ФОТ

ДОГОВОР №30 ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ -ПРОЕКТИ ПО „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН”, ФИРМА ЛАБИМЕКС

ДОГОВОР №24 ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ -ПРОЕКТИ ПО „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН”, ФИРМА СЕЛЕКС

ДОГОВОР №25 ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ -ПРОЕКТИ ПО „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН” , ФИРМА БИОЛАБ

ДОГОВОР №26 ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ -ПРОЕКТИ ПО „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН”, ФИРМА АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД

ДОГОВОР №27 ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ -ПРОЕКТИ ПО „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН”, ФИРМА РИДАКОМ ЕООД

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЕКТ:”ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН” ПО ДОГОВОРИ №  291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ИМИКБ (БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ) И БАН (ВЪЗЛОЖИТЕЛ)

ТАБЛИЦА КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЕКТ:”ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН” ПО ДОГОВОРИ №  291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ИМИКБ (БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ) И БАН (ВЪЗЛОЖИТЕЛ)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЕКТ:”ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН” ПО ДОГОВОРИ № 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ИМИКБ (БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ) И БАН (ВЪЗЛОЖИТЕЛ)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: доставка на материали, химикали и консумативи за научноизследователски проекти по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН” по договори № 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, сключени между ИМикБ (Базова организация) и БАН (Възложител) по обособени позиции № 1 „Химикали и лабораторни консумативи“ и № 2 „Канцеларски материали“.pdf  от 06.07.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: доставка на материали, химикали и консумативи за научноизследователски проекти по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”.docx от 06.07.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: доставка на материали, химикали и консумативи за научноизследователски проекти по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”.pdf – ОБРАЗЕЦ ОБЯВА от 06.07.2016