РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ

Решения от заседание на НС на 12.08.2022 г. (Протокол № 36)

Решения от заседание на НС на 21.07.2022 г. (Протокол № 35)

Решения от заседание на НС на 30.06.2022 г. (Протокол № 34)

Решения от заседание на НС на 09.06.2022 г. (Протокол № 33)

Решения от заседание на НС на 26.05.2022 г. (Протокол № 32)

Решения от заседание на НС на 27.04.2022 г. (Протокол № 31)

Решения от заседание на НС на 07.04.2022 г. (Протокол № 30)

Решения от заседание на НС на 31.03.2022 г. (Протокол № 29)

Решения от заседание на НС на 24.02.2021 г. (Протокол № 28)

Решения от заседание на НС на 27.01.2022 г. (Протокол № 27)

Решения от заседание на НС на 23.12.2021 г. (Протокол № 26)

Решения от заседание на НС на 25.11.2021 г. (Протокол № 25)

Решения от заседание на НС на 28.10.2021 г. (Протокол № 24)

Решения от заседание на НС на 30.09.2021 г. (Протокол № 23)

Решения от заседание на НС на 29.07.2021 г. (Протокол № 22)

Решения от заседание на НС на 24.06.2021 г. (Протокол № 21)

Решения от заседание на НС на 07.06.2021 г. (Протокол № 20)

Решения от заседание на НС на 27.05.2021 г. (Протокол № 19)

Решения от заседание на НС на 18.05.2021 г. (Протокол № 18)

Решения от заседание на НС на 22.04.2021 г. (Протокол № 17)

Решения от заседание на НС на 25.03.2020 г. (Протокол № 16)

Решения от заседание на НС на 28.01.2021 г. (Протокол № 15)

Решения от заседание на НС на 11.02.2021 г. (Протокол № 14)

Решения от заседание на НС на 28.01.2021 г. (Протокол № 13)

Решения от заседание на НС на 22.12.2020 г. (Протокол № 12)

Решения от заседание на НС на 27.11.2020 г. (Протокол № 11)

Решения от заседание на НС на 12.11.2020 г. (Протокол № 10)

Решения от заседание на НС на 29.10.2020 г. (Протокол № 9)

Решения от заседание на НС на 24.09.2020 г. (Протокол № 8)

Решения от заседание на НС на 30.07.2020 г. (Протокол № 7)

Решения от заседание на НС на 25.06.2020 г. (Протокол № 6)

Решения от заседание на НС на 04.06.2020 г. (Протокол № 5)

Решения от заседание на НС на 30.04.2020 г. (Протокол № 4)

Решения от заседание на НС на 16.04.2020 г. (Протокол № 3)

Решения от заседание на НС на 26.03.2020 г. (Протокол № 2)