БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА И ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА С НАУЧЕН АРХИВ

Николина Милкова-Цветкова – Библиотекар и технически сътрудник по печатни издания

Тeл.: +359 2 979 31 89 

E-mail: nikolinamilkova@hotmail.com