НАУЧЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Златка Алексиева – Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Радослав Абрашев – Департамент „Микология”,  Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН

 

СЕКРЕТАР:

Проф. Нина Ивановска, дбн – Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

 

ЧЛЕНОВЕ:

Чл.-кор. Атанас Павлов, дтн – Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН

Проф. Маргарита Камбурова, дбн – Департамент „Приложна микробиология”,  Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. Нина Ивановска, дбн – Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. д-р Стоян Шишков – Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. Тодор Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ

Проф. д-р Пенка Петрова, дн – Директор на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН, Департамент „Обща микробиология”

Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова – Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Васил Георгиев – Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Екатерина Крумова – Департамент „Микология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Анастас Пашов – Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. д-р Андрей Чорбанов – Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Дилнора Гоулямова – Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. д-р Милен Георгиев – Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Милка Милева – Департамент „Вирусология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Надя Маркова – Департамент „Инфекциозна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. Светла Данова, дбн – Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Стоянка Стоицова – Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Таня Димова – ИБИР – БАН

Ас. д-р Илиян Манойлов – млад учен, Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Технически секретар:

 Гл. ас. д-р Неделина Костадинова – Департамент „Микология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН