ДЕПАРТАМЕНТ ИМУНОЛОГИЯ

Ръководител: Проф. д-р Андрей Чорбанов

Тeл.: +359 2 979 63 57

E-mail: tchorban@microbio.bas.bg

СЕМИНАРИ:

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПАТОГЕННИ МИКРООРГАНИЗМИ И ИНФЕКЦИОЗНА ИМУНОЛОГИЯ:

Председател: доц. Петя Димитрова

Тел.: +359 2 979 31 31

E-mail: petya_dimitrova@web.de

Секретар: гл.ас. Николина Михайлова

Тел.: +359 2 979 63 57

E-mail: mihaylova_n@microbio.bas.bg

ЛАБОРАТОРИИ:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИМУНОЛОГИЯ

Ръководител: Проф. д-р Андрей Чорбанов

Тeл.: +359 2 979 63 57

E-mail: tchorban@microbio.bas.bg

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИМУНОТЕРАПИЯ

Ръководител: Доц. д-р Анастас Пашов

Тел.: +359 2 979 63 48

E-mail: a_pashov@microbio.bas.bg

ИНФЕКЦИОЗНА ИМУНОЛОГИЯ И ВЪЗПАЛЕНИЕ

Ръководител: Проф. Нина Ивановска, дбн

E-mail: nina@microbio.bas.bg