ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР „ПАСТЬОР“

Ръководител: Гл. ас. д-р Петър Грозданов

Тел.: +359 2 979 63 55

E-mail: grozdanov@microbio.bas.bg

 

 

 

СЪСТАВ:

Гл. ас. д-р Анна Терзийска

Тел.: +359 2 979 6355

 

Гл. ас. д-р Диляна Симеонова

E-mail: dsimeonova@microbio.bas.bg

ddancheva@hotmail.com

Тел.:  +359 2 979 3115

 

Лаборант Симеон Гълъбов

 

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

Основни теми – Обучителни курсове за млади учени, съвместно организирани от Института Пастьор (Париж) и Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН.

Изследване на разпространението на човешки папилома вируси при пациенти с различни заболявания (рак на маточната шийка, орофарингеални карциноми, рак на простата и др.).

 

ПРОЕКТИ:
  • Текущ договор ДФНИ Б02/11: „Синтез и антиентеровирусна активност на нови диарил етери и техните комплекси с циклодекстрини“ (2014 – 2017); ръководител – акад. д-р Ангел С. Гълъбов, дмн; спонсориран от Фонд „Научни изследвания“; колаборатор „Институт по органична химия с център по фитохомия“ към БАН.
  • Текущ договор ДФНИ Б01-13: „Нов подход за високоефективна химиотерапия на ентеровирусните инфекции“ (2012 – 2017); ръководител – акад. д-р Ангел С. Гълъбов, дмн; спонсориран от Фонд „Научни изследвания“; колаборатор „Институт по органична химия с център по фитохомия“ към БАН.
  • Текущ договор: „Балканска ендемична нефропатия” ,ръководител – акад. д-р Ангел С. Гълъбов, към Сръбската Академия за науките и изкуствата.
  • Текущ договор: „Балканска ендемична нефропатия” ръководител – акад. д-р Ангел С. Гълъбов, към Македонската Академия за науките и изкуствата.

 

ПУБЛИКАЦИИ:
  • Grozdanov P, Hadjidekova S, Dimova I, Nikolova I, Toncheva D, Ganchev G, et al. Characterization of genomic changes in the cervical pre-cancerous lesions and tumors induced by different types of human papillomaviruses. VirusDisease. 2016;27(3):271-6.
  • Grozdanov P, Nikolova I, Galabov A. Detection of cytomegalovirus (CMV) DNA by PCR in patients with unknown inflammatory eye diseases. Journal of BioScience & Biotechnology. 2015.
  • Grozdanov P, Zlatkov V, Ganchev G, Karagiosov I, Toncheva D, Galabov AS. HPV prevalence and type distribution in women with normal or abnormal Pap smear in Bulgaria. Journal of medical virology. 2014;86(11):1905-10.
  • Grozdanov P, Zlatkov V, Ganchev G, Karagiosov I, Toncheva D, Galabov AS. Detection and Genotyping of Human Papillomaviruses in Bulgarian Patients for the Period of 2009–2010. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2011;25(sup1):85-7.
  • Filipov C, Desario C, Decaro N, Grozdanov P, Angelova A, Raikov Z, et al. Distribution of canine parvovirus type 2 in Bulgaria. Sbornik dokladi ot nauchnata konferentsiya: Traditsii i s’ vrenmennost v’v veterinarnata meditsina. 2011;2011:288-95.