ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ЛАБОРАТОРИЯ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ

Тел.: +359 2 979 31 98

Красимира Бешкова медицински лаборант, Отговорник лаборатория

Дима Янчева – биолог

Тодор Каменов технически асистент

 

ФЕРМЕНТАЦИОННА ЛАБОРАТОРИЯ

ас.  Спасен ВасилевОтговорник лаборатория

Тел.: +359 2 979 31 87

E-mail: spasen.vasilev@abv.bg   

инж. Веселина Панкова инженер-електроник

Галина Николова лаборант

 

ВИВАРИУМ

д-р  Петя Стоянова – ветеринарен лекар, Отговорник Вивариум 

Тел.: +359 2 979 31 66

E-mail: p.el.stoyanova@abv.bg   

Иванка Заховагледач на лаб. животни

Елени Димитровагледач на лаб. животни

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ

инж. Левитко Пашев помощник-директор, ръководител „Технически служби”

Тел.: +359 2 979 31 78, +359 879 499 173

E-mail: lpashev.micb@gmail.com

 

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

д-р инж. Ивайло Георгиев системен администратор и поддръжка на интернет-страницата на Институт по микробиология

Тел.: +359 2 979 31 04

E-mail: ivailo@microbio.bas.bg

 

ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА

Иван Върбановелектротехник

Тeл.: +359 2 979 31 96

Георги Тошев – общ работник

Тeл.: +359 2 979 31 36

Стефка Ивановаподготовка на лабораторно облекло

Тeл.: +359 2 979 31 36

Малинка Стояноваподготовка на лабораторна посуда

Цвета Поповаподготовка на лабораторна посуда

Цветанка Николоваподготовка на лабораторна посуда

Тeл.: +359 2 979 31 41