Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН отдава помещение под наем

Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 26 отдава помещениe под наем за промишлени нужди намиращо се в бл.108 в научния комплекс на БАН – ІV-ти км:

Помещение № 3 – 15 кв. м считано от 10.08.2020 г. Цена на кв. м – 4/четири евро/ без ДДС.

Срок за подаване на заявления за наемане на помещението до 03.08.2020 г.

Тел. за контакт 0879499173 – Пашев.