Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“- БАН

С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. в БАН стартира Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН. 

Условията за кандидатстване и карта за оценка, може да свалите от следните линкове:

Условията за кандидатстване

Карта за оценка

Срокът за подаване на документи в ДЕЛОВОДСТВОТО на ИМикБ, е 30.09.2022 г.

Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от НС на звеното в срок до един месец след срока на подаване на документите.

 По тази покана с  ПРИОРИТЕТ  ще се финансират външни за БАН постдокторанти.