Публична академична лекция от доц. д-р Иванка Николова на тема: „Нови производни на MDL-860 – перспективни химиотерапевтици срещу ентеровирусните инфекции“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН и проведеният конкурс за доцент,

организираме публична академична лекция

от доц. д-р Иванка Николова на тема: „Нови производни на MDL-860 – перспективни химиотерапевтици срещу ентеровирусните инфекции“

в гр. София , ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 26 в залата на Института, на 03.07.2020 г. /петък/ от 11.00 часа.

Каним всички желаещи да присъстват.