СЪОБЩЕНИЕ относно процедура по обявен конкурс за избор на „Професор“

На 04.04.2019 г. (четвъртък) от 11 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 26, гр. София ще се проведе заседание на Научно жури, определено със Заповед № І-4/18.01.2019 г. на Директора на Института, относно процедура по обявен конкурс за избор на „Професор“, обявен в ДВ бр.96/20.11.2018 г.

Материалите по конкурса се намират на разположение в кабинета на научния секретар на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

Научно жури:

Вътрешни членове:

чл.-кор. дтн Атанас Павлов

доц. дбн Светла Данова

доц. д-р Златка Алексиева

 

Външни членове:

проф. дбн Искра Иванова

проф. д-р Венета Грудева

проф. д-р Велизар Гочев

проф. дбн Мария Ангелова

 

Резервни членове:

доц. д-р Стоянка Стоицова

проф. д-р Вяра Иванова

 

Рецензии:

чл.-кор. дтн Атанас Павлов

доц. д-р Златка Алексиевапредседател

проф. дбн Мария Ангелова

Становища:

доц. дбн Светла Данова

проф. дбн Искра Иванова

проф. д-р Венета Грудева

проф. д-р Велизар Гочев