Докторант Мартина Стоянова Савова от Института по микробиология „Стефан Ангелов“ е носител на наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“

Докторант Мартина Стоянова Савова от Института по микробиология „Стефан Ангелов“ е носител на наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“, конкурс 2021 за постижения в научно направление “Биомедицина и качество на живот“.

Българската академия на науките присъжда награди на 24 млади учени