Млад учен с награда за отлични постижения в областта на микробиологията

На 23.06.2020 г. бе  връчена  наградата за НАЙ-ДОБРА РАБОТА НА МЛАД
БЪЛГАРСКИ МИКРОБИОЛОГ ПРЕЗ 2019 г. на ФОНДАЦИЯ “АКАД. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН
АНГЕЛОВ”. Отличието получи гл. асистент д-р Людмила Димитрова от Институт
по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за следните разработки
„Анти-кворум сенсинг потенциал на* Geum urbanum* L.“  и  „Фитохимични
анализ на виетнамски прополис, продуциран от безжилната пчела
Listotrigona cacciae“
Наградата връчи акад. Ангел Гълъбов, председател на ФОНДАЦИЯ “АКАД.
ПРОФ. Д-Р СТЕФАН АНГЕЛОВ” .